Kontakt

Regatowy Klub Sportowy Lasery-Zegrze

ul. Wróbla 10/56

02-736 Warszawa

e-mail: klub@lasery-zegrze.pl

REGON: 361-579-210

NIP: 525-262-13-36

Nr rachunku bankowego: Pekao SA – 30 1240 1112 1111 0010 6339 4950

Brak możliwości komentowania.